Dobrý den, dnes je a svátek má

Obecní knihovna

Kontakt

email:  spodni@seznam.cz
Mobil:  732 147 401


obkuhercice.webk.cz

Výpůjční doba:  
Každý pátek od 17.00.hod. do 20.00.hod.


Registrační poplatky: 

Dospělí 40 Kč na rok
Děti do 15-ti let 20 Kč na rok

První upomínka 10 Kč
Druhá upomínka 20 Kč

 
K dispozici je čtenářům také bohatý Knihovní výměnný fond Měk Břeclav.

Obec Uherčice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti