¨

 

 

 

  Uherčice Uherčice
Počítadlo návštěv: , svátek má:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na zasedání ZO dne 6.4.2017 od 19.00 hod. - 29.3.2017

Pozvánka na víkendy zahraniční kuchyně - penzion Veritas Vranovice

Oznámení Mikroregionu Hustopečsko o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu 22.3.2017

Doplňující informace č.1- Uherčice, obnova přirozené funkce krajiny - 21.3.2017

Záměr na pronájem nebytových prostor - čp.72 - 15.3.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017 - 15.3.2017

Rozpočet obce na rok  2017 - 15.3.2017

Rozpočtový výhled na r. 2018 - 2020 - 15.3.2017

Informace pro občany - opatření obecné povahy,odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého - 13.3.2017

Záměr prodeje pozemku p.č.3630/291, k.ú. Uherčice - 13.3.2017

Informace pro občany - program Kina Jiskra Velké Němčice

Informace pro občany - výběrové řízení na pronájem Hostince Na Radnici - 8.3.2017

Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu - "Uherčice – obnova přirozené funkce krajiny“ - 8.3.2017

Rozhodnutí o schválení  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vranovice a částech k.ú. Uherčice - 6.3.2017

Informace pro občany - oznámení o výběrovém řízení č. BBV/16/2017, k.ú. Starovice - 6.3.2017

Výroční zpráva dle § 18, zákona č.106/1999  o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 - 1.3.2017

Informace pro občany - výběrové řízení na koupi pozemku p.č.3128, k.ú. Popice

Informace pro občany - výběrové řízení na pozici Referent státní správy a samosprávy -agenda přestupků - Měst.úřad Hustopeče - 27.2.2017

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN

Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy Vranovice dne 27.1.2017 v 15 hodin v jídelně Domova seniorů

Územní rozhodnutí - VV - SV Hustopeče - zvýšení kapacity přívodních řadů a vodojemů - 28.12.2016

OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - 14.12.2016

OZV č.2/2016, kterou se zrušuje OZV č.4/2003 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení - 14.12.2016

Návrh výroku rozhodnutí - územ.rozhod. o umístění stavby -kopaná studna-p.č. KN 608/43 - 7.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Mikroregion Hustopečsko - 23.11.2016

SV Hustopeče -zvýšení kapacity přírodních řadů  a vodojemů - 22.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - 16.11.2016

Záměr na pronájem pozemku p.č.3337/5, k.ú. Uherčice - 11.11.2016

Záměr na prodej pozemků p.č.2197/30,31,36,37, k.ú. Uherčice  - 10.11.2016

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uherčice - VV - 7.11.2016

Informace k výběrovému řízení č. BBV/43/2016 - pč.3920,k.ú. Starovice, příloha č.1

Výběrové řízení - Měst.úřad Hustopeče - 7.11.2016

Řízení o uzavírce, koncept výrokové části - testování vozidel -VV -24.10.2016

Výběrové řízení - Měst.úřad Hustopeče - 24.10.2016

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou obecné povahy  - VV - 21.10.2016

Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů

Rozhodnutí - Skleník Agro Pálava - VV -10.10.2016

Volby 2016 - informace pro občany - oznámení o době a místě konání voleb - 19.9.2016

Informace  pro občany - seznam neznámých vlastníků Úřad pro zastupování státu

Informace pro občany - podmínky pro provádění odstranění  a okleštění dřevin a jiných porostů

Zahájeno řízení o změně územ.rozdhodnutí - VV- 30.8.2016

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu - špaček obecný - 30.8.2016

Záměr prodeje pozemku - 10.8.2016

Záměr prodeje pozemku - 10.8.2016

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu - kormorán velký - 10.8.2016

Informace - Volby do Zastupitelstev  krajů dne 7.a 8.října 2016 - 8.8.2016

Řízení o uzavírce - Testování sportovních automobilů - VV - 4.8.2016

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - VV - 4.8.2016

Oznámení o aktualizaci územně analytických podkladů ORP Hustopeče - VV-12.7.2016

Informace k výběrovému řízení č. BBV/14/2016 - pč.3920,k.ú. Starovice příloha č.2

Informace pro občany - Usnesení ZO Uherčice - 20.6.2016

Exekuční příkaz - Přichystalová Sylvie, Brno - 20.6.2016

Dražební vyhláška - el.dražba dne 3.8.2016 od 13.00 hod. - 14.00 hod. - 15.6.2016

Dražební vyhláška - el.dražba dne 3.8.2016 od 13.00 hod. - 14.00 hod. - 15.6.2016

Informace pro občany - Elektronická evidence tržeb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Agrotec Hustopeče - Rallye mezi vinohrady - povolení uzavírky - 15.6.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Agrotec Hustopeče - Rallye mezi vinohrady 15.6.2016

Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí - dne 30.6.2016 od 9 hod. - 1.6.2016

Informace o vyhlášení výběrového řízení k uzavření kupní sml. na prodej nemovitosti - 30.5.2016,podmínky výběrového řízení

Návrh závěrečného účtu obce Uherčice za rok 2015 - 13.5.2016, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, příloha č.6, příloha č.7, příloha č.8, příloha č.9, příloha č.10, příloha č.11

Informace pro občany -porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2015

Informace pro občany - cestování s dětmi do zahraničí - osobní doklady

Návrh Zásad územního rozvoje JMK a vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JMK- VV - 25.4.2016

Veřejnoprávní smlouva - ochrana dětí - 25.4.2016

Informace Finančního úřadu - Sdělení k placení daně z nemovitých věcí

Záměr ma pronájem pozemku - 31.3.2016

Mikroregion Hustopečsko - závěrečný účet za rok 2015 -24.3.2016

Seznam neznámých vlastníků nem.věcí zapsaných v katastru - Úřad pro zastupování státu - 14.3.2016

Pozvánka na Tradiční starovickou burzu pro jaro - léto - sobota 12.3.2016 - 9-12 hod.

Informace FÚ Hustopeče

Exekuční příkaz - Mach Radek, Novákových 257/32,  Praha - 2016-02-10

Informace finančního úřadu - rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání daně z příjmu - 2016-02-10

Výsledky zápisu dětí do Základní školy Uherčice - 2016-02-10

VV - územ.rozhodnutí č.3/2016 - Uherčice - Obnova přirozené funkce krajiny - 2016-02-05

Návrh rozpočtu Mikroregion Hustopečsko  na rok 2016- 2016-01-18

Informace pro občany - FÚ -úřední hodiny pro podání  přiznání k dani z nemovitých věcí - 2016-01-04

VV - oznámení o zahájení územ.říz.- Uherčice - Obnova přirozené funkce krajiny - 2015-12-21

OZV č.3/2015 o místním poplatku za provoz shromažďování.sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - 2015-12-16

Usnesení č.1 ZO Uherčice - 2016 -03-21Seznam  vlastníků  nemovitých věcí zapsaných v katastru

Informace k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - 2015-12-02

Veřejná výzva na pracovní pozici "uklízeč - uklízečka" - místo výkonu Obecní úřad Uherčice - 2015 - 11 - 30

Návrh rozpočtu na rok 2016 - 2015-11-23

Informace pro plátce DPH - Finanční správa - 2015 -11-23

Informace - vydání a předání OP-odstávka - 2015-11-23

Veřejná výzva na pracovní pozici úředníka - místo výkonu Obecní úřad Popice - 2015 - 11 - 13

VV - územní rozhodnutí č.50/2015 - Uherčice -Prodloužení vodovodu v ulici "Za Šancema" - 2015-11-05

Oznámení o výběrovém řízení čís.BBV/42/2015 - 2015 -10 -27, příloha č.1

Oznámení o výběrovém řízení čís.BBV/43/2015 - 2015 - 10 -07, příloha č.1

Veřejná vyhláška "Uherčice -prodloužení vodovodu v ulici Za Šancema - územ.říz. - 2015-09-21

Usnesení ZO č.3/2015 - 2015-09-21

OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.1/2015 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních  videoloterijních terminálů na území Obce Uherčice

Oznámení o zrušení daňových pokladen - 2015-08-24

Seznam neznámých vlastníků  nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí,př.1,př.2,př.3,př.4,př.5,př.6,př.7,př.8,př.9 

Mikroregion Hustopečsko - závěrečný účet  za rok 2014 - 2015-05-14, příloha č.1, příloha č.2, příloha č. 3, příloha č.4, příloha č. 5

Záměr na pronájem - čp. 72 - 2015-05-11

FÚ Hustopeče - vv - hromadný předpis k nahlédnutí - 2015 -05-11

Vyhlášení výběrového řízení na pronájem Hostince Na Radnici -2015-04-30

Záměr na pronájem pozemku - Hochberk - 2015-04-28

Ochranné pásmo letiště Brno - Tuřany -vv- 2015-04-13,příloha č.1, příloha č. 2, příloha č.3, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 6,příloha č. 7, příloha č. 8, příloha č.9

Vyhlášení konkursu - 2015-04-13

VV-oznámení návrhu Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JMK na udržitelný rozvoj územní - 2015-03-25

Záměr na pronájem pozemku - 2015-03-13

Záměr na prodej pozemku - 2015-03-13

Usnesení o konání elektronické dražby dne 16.4.2015 ve 13 hodin - 2015-03-03

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí, zahájení 15.4.2015 - 2015-02-26

Návrh závěrečného účtu Obce Uherčice za rok 2014

FIN 2-12M,

Inventarizační zpráva za rok 2014

návrh na vyřazení hmotného majetku obce za rok 2014

rozvaha za rok 2014

příloha za rok 2014

výkaz zisku a ztrát za rok 2014

vyúčtování dotací za rok 2014

ZŠ a MŠ Uherčice - výkaz zisku a ztrát

ZŠ a MŠ Uherčice - rozvaha

ZŠ a MŠ Uherčice - příloha

Veřejná vyhláška -oznámení o stanovení  místní úpravy  provozu na pozemních komunikacích

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - 2015-02-23

Agrotec autoklub , testování vozidel, zapůjčení komunikací v KÚ - 2015-02-23

dražební vyhláška - Pálka Fr., - 2015-02-04

Upozornění na uzavřerní  obslužných komunikací okolo obce Uherčice dne 11.2.2015  od 8.00 - 16.00 hodin- AGROTEC AUTOKLUB , viz. mapka - 2015-02-03

Rozpočet Mikroregionu Hustopečsko 2015 - 2015-01-05

Dražební vyhláška Uherčice 199 - 2015-01-05

OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstrňování komunálních odpadů - 2014-12-22

Návrh rozpočtu na rok 2015 - 2014-12-01

Upozornění - přerušení dodávky el. energie - 2014-11-24

Smlouva - zvýšený přechod pro obce - 2014 -11-19

INFORMACE o konání  ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Uherčice - 2014-10-24

Záměr na darování psů - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - 2014-10-15

Modernizace sběrného dvora - krycí list - 2014-10-09

Modernizace sběrného dvora - zadávací dokumentace - 2014-10-09

Modernizace sběrného dvora - výzva k předložení nabídky - 2014-10-09

Zrušení veřejné zakázky - 2014 - 10 - 06

Realizace ÚSES v k.ú. Uherčice - 2014 - 09 - 10

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

Výběrové řízení Sběrný dvůr Uherčice č.1 - 2014 -09-10

Výběrové řízení Sběrný dvůr Uherčice č.2 - 2014 - 09 -10

Výběrové řízení Sběrný dvůr Uherčice č.3 - 2014 - 09 -10

Výběrové řízení Sběrný dvůr Uherčice č. 4 - 2014 -09 - 10

Návrh závěrečného účtu za rok 2013 vč. příloh - 2014 -06-02 - příloha č. 1 - výkaz Fin 2-12 - příloha č. 2 - zápis inventarizační komise - příloha č. 2a - návrh na vyřazení -příloha č.2b - návrh na vyřazení - příloha č. 3 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 - příloha č. 4a - finanční vypořádání dotací - příloha č.4b - finanční vypořádání dotací SFŽP - příloha č.4c - finanční vypořádání dotací Min. kultury - příloha č. 5a - PO - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013  příloha č. 5b - PO rozvaha - příloha č. 5c - PO - přílohy k výkazům - příloha č. 6 - příloha - příloha č. 7 - rozvaha -příloha č. 8 - výkaz zisku a ztrát

VV- oznámení o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Uherčice 2014-05-30

Závěrečný účet Mikroregion - 2014-05-26    příloha č. 1   příloha č.2  příloha č. 3 

příloha č. 4 příloha č.5

Záměr na prodej pozemku - 2014 -05-12

Úřad pro zastupování státu - 2014-03-26

Veřejnoprávní smlouva - Modernizace sběrného dvora -2014 - 03 - 11

Záměr na prodej pozemku - 2014-02-10

Záměr na prodej pozemků - 2014-02-10

Uherčice Tůně u Ruky 14 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 13 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 12 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 11 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 10 - 2014 -02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 9 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 8 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 7 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 6 -2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 5 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 4 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 3 - 2014 - 02 -07

Uherčice Tůně u Ruky 2 - 2014 - 02 - 07

Uherčice Tůně u Ruky 1 - 2014 - 02 - 07

Návrh veřejnoprávní smlouvy - modernizace sběrného dvora - 2014-01-10

Výpočet a výše stočného pro rok 2014

OZV č.12013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru , přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Záměr na pronájem nemovitosti - 2013-12-04

Územní rozhodnutí - vv - 2013-11-21

Záměr na prodej pozemků - 2013-11-19

Záměr na prodej pozemku - 2013-11-19

Záměr na pronájem pozemku - 2013-11-19

Dražební vyhláška - Pálka - 2013-11-12

Záměr na prodej - 2013 -11-12

Záměr na pronájem - 2013-10-23

Územní rozhodnutí -"Realizace ÚSES " - vv - 2013-11-10

Územní řízení - " realizace ÚSES - realizace mokřadů " -vv- 2013-8-10

Záměr na pronájem - 2013-09-03

Návrh rozpočtu na rok 2013 - 2013-03-22

Návrh závěrečného účtu za rok 2012 - 2013-03-22

Příloha č. 1 k ZÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  - 2012-03-22

Příloha č. 2 k ZÚ - FIN 2012 - 2013-03-22

Příloha č. 3 k ZÚ  - Rozvaha - 2013-03-22

Příloha č. 4 k ZÚ - Výkaz zisku a ztrát - 2013-03-22

Příloha č. 5 k ZÚ  - Příloha - 2013-03-22

Příloha č. 6 k ZÚ - Inventarizační zpráva za rok 2012 - 2013-03-22

Příloha č. 7 k ZÚ - ZŠ a MŠ - Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha - 2013-03-22

Příloha č. 8 k ZÚ - ZŠ a MŠ - Příloha - 2013-03-22

Příloha č. 9 k ZÚ - ZŠ a MŠ - Inventarizační zpráva za rok 2012- 2013-03-22

Příloha č. 10 k ZÚ - dotace - 2013-03-22

Výše stočného na rok 2013

Záměr na prodej pozemku p.č.3376/40

Záměr na pronájem - 2013-01-16

Záměr na pronájem pozemku - 2013-01-08

Záměr na pronájem pozemků - 2012-12-18

OZV 1/2012 o místním poplatku za odpady

Tržní řád - nařízení obce Uherčice č. 1/2012 - 2012 - 11 -27

Záměr na prodej pozemků  - 2012-11-06

Zveřejnění veřejné nabídky pozemků - Pozemkový fond - 2012 - 10 -26

Záměr na pronájem pozemků - Zemos, Vinice a.s.

Pozemky určené k převodu - Pozemkový úřad

Záměr na prodej pozemku - p.č.st. 578, p.č.3341/13 - 09-07-2012

Profil zadavatele - veřejné zakázky

Upozornění pro občany a rodiče

Záměr  na darování části pozemku p.č. 3334 - 2012 - 01-31

Územní plán obce Uherčic - grafická část 7.

Územní plán obce Uherčice - grafická část 6.

Územní plán obce Uherčice - grafická část 5.

Územní plán obce Uherčice - grafická část 4.

Územní plán obce Uherčice - grafická část 3.

Územní plán obce Uherčice - grafická část 2.

Územní plán obce Uherčice - grafická část 1.

Územní plán obce Uherčice -10-10-01

 

 

 
  ..:: program & web design by WebCzech.cz 2006 ::..